Wystawcy

Zgłoszenia 

LINK ZGŁOSZENIOWY

 

Preferujemy wystawców, którzy przed odbyciem się Watconu umieszczą informację o wydarzeniu w swoich serwisach i mediach społecznościowych.

Regulamin:

 

Ogólne:

Akredytacja wystawcy upoważnia do wstępu na teren Zielonogórskiego konwentu Watcon w dniach 26-28 Lipca 2019.
O akceptacji lub odrzuceniu wniosku stoiska organizatorzy powiadomią drogą mailową. Organizatorzy mogą odrzucić wniosek o stoisko bez podania przyczyny odmowy.
Akredytacje obsługi stoisk przyznawane są nieodpłatnie. Bezpłatne identyfikatory będą wydawane tylko dla obsługi potwierdzonych przez Wystwce.
W trakcie  Watconu identyfikator musi być umieszczony przez jego posiadacza w miejscu widocznym dla Organizatorów oraz Uczestników imprezy.
W wypadku stwierdzenia, że z  Akredytacji korzysta nie ta osoba, na którą jest ona wystawiona Organizator może taką Akredytację odebrać.

Warunki otrzymania stoiska:

Wystawca zgłaszający stoisko ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.

LINK ZGŁOSZENIOWY

Stoiska zostaną wybrane ze względu na rodzaj i różnorodność towaru.

Koszta stoiska:

Koszt stoiska zależny jest od jego rozmiaru:

Mały stół (90cmx160cm) – 75zł , Duży stół (90cmx200cm)-100zł

Koszt stoiska można pokryć w barterze, lecz nie więcej niż 50% kosztu stoiska.

*Wystawcami zwolnionymi od kosztów stoiska mogą być tylko stoiska non-profit.

 

Dodatkowy Regulamin Wystawcy- Link.