Media

Preferujemy media, które przed odbyciem się Watconu umieszczą informację o wydarzeniu w swoich serwisach i mediach społecznościowych.

Akredytacje medialne zakończone!

Regulamin:

Akredytacja medialna upoważnia do wstępu na teren Zielonogórskiego konwentu Watcon w dniach 26-28 Lipca 2019.

Akredytacja medialna wydawana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Akredytacja medialna w przypadku mediów branżowych jest imienna i przyznawana jedynie po właściwym wypełnieniu odpowiedniego formularza.
Akredytację medialną można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w Punkcie Akredytacyjnym w czasie trwania Watconu.
O akceptacji lub odrzuceniu wniosku Organizatorzy powiadomią drogą mailową. Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny odmowy.
Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie. Bezpłatne identyfikatory będą wydawane tylko dla posiadaczy potwierdzonych przez Organizatora Akredytacji.
W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas Watconu identyfikator musi być umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla Organizatorów oraz Uczestników imprezy.
W wypadku stwierdzenia, że z imiennej Akredytacji korzysta nie ta osoba, na którą jest ona wystawiona Organizator może taką Akredytację odebrać.

Formularz akredytacyjny.